Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) vyhodnocuje energetickou náročnost budovy, vyčísluje energie spotřebovávané při běžném provozu, obdobně jako energetický štítek třeba na ledničce, a řadí budovy do třídy energetické náročnosti: od A (nejúspornější) do G (energeticky nejnáročnější, tudíž na provoz nejdražší).


Energetický štítek

Pro koho je průkaz povinný

Povinně si ho musí obstarat stavitelé a vlastníci všech novostaveb. A také každý, kdo stávající nemovitost jako celek pronajímá, prodává nebo ji výrazněji renovuje. Výraznější renovací se rozumí renovace alespoň 25 procent celkové plochy obálky budovy – tedy zateplení, výměna oken, střechy, dveří a podobně.

Podpis smlouvy o pronájmu či prodeji nemovitosti je podle zákona možný jen v případě, že si předem obstaráte průkaz energetické náročnosti. Jinak hrozí prodejci či pronajímateli až stotisícová pokuta, právnickým osobám dokonce až dvousettisícová.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Cenu Průkazu stanovujeme individuálně dle dodaných podkladů (zda existují v papírové podobě nebo se musí objekt zaměřit), dle typu budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní objekt, apod.)