Dotace pro bytové domy

Řídicí orgán Integrovaného regionální operačního programu (ŘO IROP) vyhlásil 12. 1. 2018 novou výzvu na podporu energetických úspor v bytových domech.

Nová výzva – 78. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech III – přináší celkem 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na zateplování, výměnu oken a dveří nebo výměnu zdroje tepla pro bytové domy mimo Prahu.

Zahájení příjmu žádosti: 2.2.2018

Ukončení příjmu žádosti: 29.11.2019

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou právnické osoby a fyzické osoby podnikající:

Podporovány budou celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace bytových domů:

Výše dotace 30% z uznatelných nákladů:

nebo

Výše dotace 40% z uznatelných nákladů:

Povinné přílohy pro podání žádosti:


Cenu za vypracování povinných příloh vč. administrace žádosti stanovujeme individuálně.