Dešťovka

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žádosti ve druhé výzvě programu Dešťovka jsou přijímány od 7.9.2017 10:00 až do doby vyčerpání alokace.

Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

https://www.dotacedestovka.cz